Bánh hỏi heo quay cuốn bánh tráng

x

Hotline

Bánh hỏi heo quay cuốn bánh tráng
Bánh hỏi heo quay cuốn bánh tráng

Bánh hỏi heo quay cuốn bánh tráng

Roasted pork served with rice vermicelli, rice papers and vegetables

Giá : 110.000 đ

Sản phẩm liên quan

Thong ke

Đặt Tiệc, Khách Đoàn, Khách Du Lịch: 090 222 6224 - (04) 3946 1485 | Email: sales@phuchungthinh.vn 

Copyright © 2017 Quan An Ngon All Rights Reserved