Khoai tây chiên

x

Hotline

Khoai tây chiên
Khoai tây chiên

Khoai tây chiên

French fries

Giá : 55.000 đ

Sản phẩm liên quan

Thong ke

Đặt Tiệc, Khách Đoàn, Khách Du Lịch: 090 222 6224 - (04) 3946 1485 | Email: sales@phuchungthinh.vn 

Copyright © 2017 Quan An Ngon All Rights Reserved