Ngan chặt

x

Hotline

Ngan chặt
Ngan chặt

Ngan chặt

Steamed wild duck

Giá : 128.000 đ

Sản phẩm liên quan

Chim cút quay

Giá bán: 85.000đ

Gà lên mâm

Giá bán: 650.000đ

Gà rang muối

Giá bán: 320.000đ
Thong ke

Đặt Tiệc, Khách Đoàn, Khách Du Lịch: 090 324 6963 - (04) 3946 1485 | Email: sales@phuchungthinh.vnwebaoe.com

Copyright © 2017 Quan An Ngon All Rights Reservedsitemap