Roasted quail

x

Hotline

Roasted quail
Roasted quail

Roasted quail

Giá : 80.000 đ

Roasted quail

Roasted quail
Roasted quail with yellow color, properly seasoned, the scent of quail and lemon leaves.


Quan An Ngon restaurant system in Hanoi:
18 Phan Boi Chau, Hoan Kiem District, Hanoi
25T2 Trung Hoa Nhan Chinh, Cau Giay District, Hanoi
B2-R6 Vincom Royal City, 72A Nguyen Trai, Thanh Xuan District, Hanoi

Sản phẩm liên quan

Steamed wild duck

Giá bán: 125.000đ

Roasted sparrows

Giá bán: 90.000đ

Roasted pigeon

Giá bán: 160.000đ
Thong ke

Hotline: 090 222 6224 | Email: sales@phuchungthinh.vn 

Copyright © 2017 Ngon Ha Noi All Rights Reserved