Xà lách trộn dầu dấm

x

Hotline

Xà lách trộn dầu dấm
Xà lách trộn dầu dấm

Xà lách trộn dầu dấm

Green salad with garlic and vinegar sauce

Giá : 55.000 đ

Sản phẩm liên quan

Khoai tây chiên

Giá bán: 55.000đ

Bánh đúc nóng

Giá bán: 26.000đ
Thong ke

Đặt Tiệc, Khách Đoàn, Khách Du Lịch: 0903 246 963 - (04) 3946 1485 | Email: sales@phuchungthinh.vn

Copyright © 2017 Quan An Ngon All Rights Reserved